Basisschool Dommelrode

Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van route8 als eindtoets (https://route8.nl/).
De adviezen voor het voortgezet onderwijs worden gebaseerd op de visie van onze leerkrachten op onze leerlingen over alle leerjaren en het resultaat van de entreetoets in groep 7 en route8 toets in groep 8. 
We vinden het belangrijk dat het advies aansluit bij de kwaliteiten van onze leerlingen. In het schooljaar 2018-2019 sloten nagenoeg alle uitslagen van de route8 toets aan bij het definitieve advies van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Onze tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in in  ons onderwijsproces. In januari nemen we de Cito-toetsen af die landelijk genormeerd zijn. Aan de hand van de resultaten worden de kinderen opnieuw ingedeeld in niveau-groepen en wordt het werk aangepast.

De resultaten worden op schoolniveau besproken met het team. We maken hiervoor analyses.

De groepsresultaten worden door de IB-er met de leerkracht besproken en de leerkracht bespreekt de resultaten met de kinderen. Op deze manier maken we het kind mede-eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. 

Daarnaast zijn er door het jaar heen methode-toetsen om de voortgang te volgen. Wij streven er naar om zo min mogelijk toetsen af te nemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven