Basisschool Dommelrode

Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode

Het team

Toelichting van de school

De kwaliteit van een school hangt af van de competenties van de mensen die er werken en de bereidheid om deze volledig in te zetten ten bate van het onderwijs. Met andere woorden: het team van leerkrachten bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs dat wij uw kind kunnen bieden. De leerkrachten begeleiden de ontwikkeling van uw kind. Zij bepalen de sfeer in de groep en zijn als eersten aanspreekbaar voor de ouders. De leerkrachten van Dommelrode werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd en energie aan samenwerking en overleg. Binnen het team zijn alle schooltaken verdeeld. Iedere taak vereist een specifieke deskundigheid. Door aandacht te besteden aan teamscholing en het bieden van mogelijkheden voor individuele deskundigheidsbevordering streven we ernaar onze kennis en vaardigheden up to date te houden. Directie en team zijn daar door middel van scholing en coaching heel bewust mee bezig. Het team wordt geleid door de directie.  Zij worden ondersteund door de intern begeleider. De cultuurcoördinator, ICT-coach en de basisschoolcoach worden bij relevante onderwerpen bij de besluitvorming betrokken. Het onderwijsgevend team bestaat uit ca. 12 leerkrachten. Daarnaast is op school onderwijsondersteunend personeel werkzaam: 1 conciërge en een administratief medewerker. De namen van het personeel vindt u in de Infodrommel.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van personeel bij ziekte en/of ander verlof regelt de directeur met de coördinator van de vervangerspool. De vervangerspool is een initiatief van vijf regionale schoolbesturen (waaronder SKOSO) die samenwerken onder de naam Dommelgroep. In de pool is een aantal leerkrachten benoemd die ingezet kunnen worden voor vervangingen. De schooldirecteur vraagt een vervanging aan bij de coördinator van de vervangerspool. Deze kijkt of er iemand uit de pool beschikbaar is en zorgt ervoor dat de afwezige leerkracht vervangen wordt. Als de coördinator geen vervanger heeft, kan eventueel uitbreiding van deeltijd van eigen personeel een oplossing zijn. Omdat we momenteel te maken hebben met een tekort aan leerkrachten en vervangers, kan het voorkomen dat een groep opgesplitst wordt over andere groepen of dat een groep een dag extra verlof krijgt omdat er geen vervanging is. Hiervan wordt u dan zeker één dag van tevoren op de hoogte gesteld. Natuurlijk doen wij er alles aan om dit te voorkomen.

Bij langdurig ziekteverzuim van de leerkracht worden de ouders geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Ons team bestaat uit circa 17 personen. We hebben naast de leerkrachten, de intern begeleider en de directie een conciërge en een administratieve kracht.  Omdat wij een Academische Opleidingsschool zijn, hebben we altijd studenten in huis. We vinden het fijn om ons vak over te dragen, worden geïnspireerd door de nieuwe en frisse ideeën die zij in de school brengen en hebben baat bij de extra handen in de klas.

We benutten graag de talenten van onze kinderen en willen deze talenten ook verder inspireren en uitdiepen. Zo is er in elke groep aandacht voor muziek en culturele en creatieve vorming.
Op de woensdagen krijgen de groepen 4-5-6 muziek van een vakleerkracht, afkomstig van CHV Academy. 

Al onze leerkrachten hebben een bevoegdheid tot het geven van gymlessen of zijn gestart met de gymopleiding.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een ononderbroken lijn van onderwijsondersteuning voor leerlingen. Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in. De scholen van SKOSO werken m.i.v. 01-08-2014 officieel samen in het samenwerkingsverband 30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor alle leerlingen. In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Als een school/bestuur een leerling geen passend arrangement kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat hij/zij op een andere school binnen het samenwerkingsverband 30.06 kan worden geplaatst.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het SOP bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school.
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de kwaliteit van de lichte ondersteuning;bijv. dyslexie, werkhoudingsproblemen, gedragsproblemen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt, binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven