Basisschool Dommelrode

Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Dommelrode is gehuisvest in een ruim gebouw in Sint Oedenrode. De school ligt op een van de mooiste plekken van Sint-Oedenrode met uitzicht op het bekende kasteel Henkenshage en vlakbij het levendige dorpscentrum. Aan het schoolplein grenst een groot sportveld en basketbalveld. Ons schoolplein heeft een multifunctioneel en veilig karakter met verschillende spelvoorzieningen. Zowel het schoolplein als de directe omgeving geeft ruimte voor sport en spel, avontuur en theater, natuureducatie en buitenlessen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen maken we school!
  • Vreedzame school
  • Gezonde school: bewegend leren
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Je mag jezelf zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Dommelrode zitten nu ca. 190 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen. Basisschool Dommelrode werkt met homogene groepen indien dit mogelijk is. In de kleutergroepen werken we, vanuit visie, met heterogene groepen, daar hebben we 2 groepen 1-2, waar jongste en oudste kleuters bij elkaar in de klas zitten. Alle andere groepen zijn homogene groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven