Rooms Katholieke Basisschool Eerschot

Eerschotsestraat 97 5491 AB Sint-Oedenrode

 • "Optimale ontwikkelingskansen ondersteund door goede aanvullende zorg"
 • "Basisschool Eerschot legt een goede basis voor kinderen"
 • “aandacht voor resultaten”
 • “Investeren in leren is een sprong naar de toekomst"
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Eerschot

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons staat de GROEI centraal. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.

Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden. Een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis als in sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en eigenschappen die hen in de rest van het lerende en werkende leven van pas kunnen komen. Wij baseren ons op de volgende principes:

 • Groeien in kennis, vaardigheden en competenties        
 • Groeien vanuit vertrouwen       
 • Groeien op een betekenisvolle manier

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ruimte om te groeien
 • Ruimte voor uw kind
 • Ruimte naar de toekomst
 • Ruimte voor talent
 • Ruimte voor samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven