Odaschool voor Basisonderwijs

Laan Ten Bogaerde 7 5491 GC Sint-Oedenrode

  • We maken graag gebruik van de ruimte en de natuur om ons heen.
  • Voorzijde van de school
  • met speelplein voor kinderen van de midden- en onderbouw
  • Leren van en mét elkaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! U bevindt zich op de schoolpagina van de Odaschool in Sint-Odenrode.

Zoekt u een school voor uw zoon of dochter, dan is dit wellicht een eerste kennismaking.

Wij zijn een gezellige, actieve school die streeft naar eigentijds leren. We zijn gehuisvest in een ruim schoolgebouw met veel omliggende speelruimte en direct gelegen in de prachtig groene omgeving van het Dommeldal.

Een veilig en prettig pedagogisch klimaat vinden we belangrijk. Daarnaast hechten we veel waarde aan samenwerking, omdat kinderen juist met en van elkaar kunnen leren. Door onze kinderen een rijke leeromgeving te bieden, worden ze geprikkeld en uitgedaagd om actief op zoek te gaan naar antwoorden. We willen ieder kind de ruimte geven om te groeien in de richting die past bij zijn/ haar behoeften, talenten en interesses.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Maak dan gerust een afspraak voor een gesprek of rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Uitdagend
  • Ruimte gevend
  • Duurzaam in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continu rooster.
Schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30u - 14.00u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven