Basisschool De Sprongh

Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh
  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh
  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh
  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool de Sprongh. 

Basisschool De Sprongh is gesitueerd in een multifunctionele accommodatie in het kerkdorp Olland.  
De Sprongh is een gezellige, sfeervolle school, die streeft naar goed onderwijs. Wij sluiten aan bij dat wat de kinderen nodig hebben en gaan uit van dat wat kinderen kunnen. Hierdoor krijgen kinderen vertrouwen en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.  Wij geven ons onderwijs vorm door in te steken op onze kernwaarden; samenwerkend, zelfverantwoordelijk, ondernemend en authenticiteit. Als team gaan we uit van het motto: We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal stralen!

Wij nodigen u van harte uit om ook de school te komen bezoeken en kennis te maken met enthousiaste leerlingen, betrokken ouders en een gedreven professioneel team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkend
  • Zelf verantwoordelijk
  • Ontwikkelen
  • Ondernemend
  • In een MFA met kinderopvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van onze school mogen elke ochtend om 8.20 uur naar school komen. We openen dan onze poort en de kinderen wachten met de andere kinderen van de klas op het schoolplein. Vanaf 8.25 uur gaat de klas samen met de leerkracht naar binnen toe.
Om 14.15 uur komen de leerkrachten samen met de kinderen naar buiten.
Zowel voor school als na school bent u in de gelegenheid om de leerkracht te spreken.

Onze kinderen gaan iedere dag een kwartier langer naar school dan strikt noodzakelijk is (ieder kind moet minimaal 7520 uur naar school gedurende de schoolloopbaan). Dit is in overleg met de MR vastgelegd. Op jaarbasis is dit 50 uur extra lestijd en deze extra lestijd gebruiken we als school voor extra studiedagen voor het team maar ook om ruimte te hebben voor calamiteiten zoals bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten.

Op maandag, tot en met vrijdag is er kinderopvang (0 t/m 4 jaar). Op maandag, dinsdag en donderdag is er voorschoolse en naschoolse opvang (4 t/m 13 jaar). Daarnaast is er op dinsdag en donderdagochtend een apart peuteraanbod. 
BS De Sprongh werkt samen met de Verbinding in een Peuter-Kleuterhuis waarbij de peuters vanaf 2,5/3 jaar op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend met elkaar samenwerken en samen spelen.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven