Basisschool Eerschot

Eerschotsestraat 97 -99 5491 AB Sint-Oedenrode

  • "Optimale ontwikkelingskansen ondersteund door goede aanvullende zorg"
  • "Basisschool Eerschot legt een goede basis voor kinderen"
  • “aandacht voor resultaten”
  • Schoolfoto van Basisschool Eerschot

In het kort

Toelichting van de school

Er gaat een wereld voor je open op basisschool Eerschot. Elke dag weer!
Je leert nieuwe dingen, maakt vrienden, zet belangrijke stappen. Dat doe je samen met klasgenoten, leerkrachten en ouders. Op basisschool Eerschot hoort iedereen erbij. We kennen elkaar en helpen elkaar verder. Zo ga je met plezier naar school en haal je het beste uit jezelf. We geven goed onderwijs en hebben speciale aandacht voor kindgericht en betekenisvol leren.
Ga mee op onze ontdekkingsreis; wij openen de wereld van de 21e-eeuwse vaardigheden, lezen, sport, rekenen, muziek en nog veel meer. Basisschool Eerschot maakt jou klaar voor de toekomst en geeft je alles mee wat je nodig hebt. Er gaat een wereld voor je open.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte om te groeien
  • Ruimte voor uw kind
  • Ruimte naar de toekomst
  • Ruimte voor talent
  • Ruimte voor samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven