Franciscusschool voor Basisonderwijs

Ritaplein 3 5492 EH Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Franciscusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscusschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijk deel van een kinderleven, maar natuurlijk ook van u als ouder. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n kleine 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg! Scholen verschillen steeds meer; in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Wij hopen dat onze school bij uw kind past.

Deze website, Scholen op de Kaart  biedt u inzicht in de visie, de werkwijze en de resultaten van Bs Franciscus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit.
  • Openheid.
  • Plezier.
  • Vertrouwen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool Franciscus zitten ongeveer 130 leerlingen. Jaarlijks kijken we of we 5 of 6 groepen kunnen maken. Het aantal leerlingen is de komende jaren licht stijgend. 

Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in een groep geplaatst en volgen hetzelfde programma op eigen niveau. Aangezien we een “kleine” school zijn, maken we vaak combinatieklassen. (twee leerjaren in één groep). Elke groep volgt een eigen programma, maar om het groepsgevoel te bevorderen, volgen de kinderen waar dat kan een gezamenlijk programma met activiteiten. Hierbij valt te denken aan wereldoriëntatie, muziek, verkeer, gym en expressie. We doen veel dingen schoolbreed, waarbij we zorgen voor een gezamenlijke opening of sluiting, denk hierbij aan kinderboekenweek en de thema's rondom wereldoriëntatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school bouwen we aan een sfeer die voor de kinderen veilig en vertrouwd is en waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Zo’n klimaat is belangrijk om de visie van onze school en gewenste ontwikkeling van onze leerlingen waar te kunnen blijven maken. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Ook orde en regelmaat dragen bij aan een goed werkklimaat. Als school willen we een veilige plek zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Alle protocollen en documenten worden in een schoolveiligheidsplan gebundeld. Dit plan wordt momenteel aangepast omdat we na de fusie van SKOSO en SKIPOV op veel vlakken nieuw beleid moeten maken. Zodra het klaar is, voegen we het toe aan onze website.

Terug naar boven