Basisschool De Springplank

Wilhelminastraat 19 5491 JL Sint-Oedenrode

Schoolfoto van Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

De Springplank

Leren springen, durven vallen.

Wij zijn een openbare school, wat betekent dat iedereen welkom is en we zorgen ervoor dat ieder kind zich bij ons thuis voelt. Je mag er z?n, met heel je achtergrond, je taal, geloof en gebruiken. Al die verschillen vinden we een verr?king, want ze vormen de basis voor een brede k?k op de wereld. Vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek is, stimuleren we zelfvertrouwen en zelfkennis. We leren kinderen zelf na te denken en een eigen mening te vormen. Hoe steviger kinderen in hun schoenen staan en succeservaringen opdoen, des te meer eigenwaarde ze ontwikkelen. Complimenten geven en waarderen is heel effectief. We zien graag dat kinderen bl? z?n met zichzelf, die weten wie ze z?n en die lef hebben om eigen keuzes maken. Het helpt als je dan als leerkracht ook een keer buiten de l?ntjes durft te kleuren. In ons onderw?s stimuleren we eigenaarschap en besteden we naast kennis ook aandacht aan levensw?sheid en presentatievaardigheden. Ieder zingt z?n eigen lied. B? ons mag je lekker eigen w?s z?n.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt op 1-10-2018 138 leerlingen. Dit wijkt in het positieve af van de prognose die in PO vensters te zien is. Dit heeft te maken met dat ouders kritischer worden en niet standaard naar de dichtstbijzijnde school gaan. Mede daardoor zijn we de laatste jaren constant gebleven in onze leerlingenaantallen en zijn we als openbare school een school geworden voor alle kinderen uit Sint-Oedenrode. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven