Basisschool De Springplank

Wilhelminastraat 19 5491 JL Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

De Springplank

Leren springen, durven vallen.

Wij zijn een openbare school, wat betekent dat iedereen welkom is en we zorgen ervoor dat ieder kind zich bij ons thuis voelt. Je mag er z?n, met heel je achtergrond, je taal, geloof en gebruiken. Al die verschillen vinden we een verr?king, want ze vormen de basis voor een brede k?k op de wereld. Vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek is, stimuleren we zelfvertrouwen en zelfkennis. We leren kinderen zelf na te denken en een eigen mening te vormen. Hoe steviger kinderen in hun schoenen staan en succeservaringen opdoen, des te meer eigenwaarde ze ontwikkelen. Complimenten geven en waarderen is heel effectief. We zien graag dat kinderen bl? z?n met zichzelf, die weten wie ze z?n en die lef hebben om eigen keuzes maken. Het helpt als je dan als leraar ook een keer buiten de l?ntjes durft te kleuren. In ons onderw?s stimuleren we eigenaarschap en besteden we naast kennis ook aandacht aan levensw?sheid en presentatievaardigheden. Ieder zingt z?n eigen lied. B? ons mag je lekker eigen w?s z?n.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN
  • AMBITIEUS
  • EIGENWIJS
  • Leren springen, durven vallen
  • Hier mag je groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben op onze school gekozen om ons rooster te behouden, zoals we al jaren gewend zijn. Er is een onderzoek geweest onder de ouders en de leraren. Daaruit kwam naar voren dat we tevreden zijn over de schooltijden met een middagpauze van 1 uur. 

Wij vinden de huidige schooltijden prettig omdat:

* De kinderen kunnen thuis lunchen als de ouders en/of kinderen dit willen. 

* De kinderen die op school overblijven hebben genoeg tijd om buiten te spelen. Uit onderzoeken blijkt dat bewegen belangrijk is voor kinderen om de informatie die ze in de ochtend opgenomen hebben te verwerken. 

* De leraren hebben een pauze waardoor ze in de middag goed voorbereid en fris voor de klas kunnen staan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven