Christelijke Basisschool de Paedwizer

Saturnusstraat 6 8521 LM Sint Nicolaasga

  • De Paedwizer werkt samen met SKIK Kinderopvang. De Peuters en de Buitenschoolse Opvang in de school!
  • Elke leerling verdient onderwijs op maat, dat aansluit bij het niveau en de talenten.
  • Bij ons op school willen we dat je naast samen lachen, leren en ontdekken jezelf en anderen elke dag verwondert.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Paedwizer
  • Vier keer per jaar komen we bij elkaar en  praten we over onderwerpen die wij belangrijk zijn en bespreken dit met de directeur.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Paedwizer biedt een enthousiast team eigentijds en passend onderwijs met nieuwe lesmethoden, ICT toepassingen en begeleiding op maat.

Verhalen uit de Bijbel zijn voor ons een inspiratiebron en door te vieren, zingen, bidden en vertellen geven we samen met de leerlingen inhoud aan begrippen als: liefde, eerlijkheid, geborgenheid, respect en zorg voor jezelf en de ander.

We gaan op onze school uit van verschillen, er is ruimte voor ieder individu en respect voor ieders inbreng. We geven onderwijs dat zich richt op de totale ontwikkeling van een kind met volop ruimte voor het kind in zijn unieke totaliteit: hoofd, hart en handen.

* elk kind doet ertoe;

* kinderen zijn onze grootste zorg;

* leren kun je leren (we trainen onze leerspieren);

* ouders zijn partners.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimistisch
  • Toepasbaar
  • Verbindend
  • Durf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is de laatste jaren hoger dan de prognoses (verwachte leerlingen). Dit betekent dat het leerlingenaantal van De Paedwizer vrij stabiel blijft tijdens krimp. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren zal dalen vanwege minder kinderen uit het voedingsgebied.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven