Basisschool Roald Dahl

Papaverstraat 31 5271 RA Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Basisschool Roald Dahl

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het actief bevorderen van een veilig pedagogisch klimaat.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen gebruiken we ZIEN. Alle leerlingen worden gevolgd met dit instrument: de kinderen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf een vragenlijst in, alsmede de leerkracht.  In groep 2 tot en met 4 wordt de vragenlijst ingevuld door de leerkracht.

Om de groepsresultaten goed te kunnen interpreteren, hebben we twee Zienexperts in huis.  De resultaten worden besproken in een groepsbespreking en individuele opvallende zaken in de leerlingbespreking.  Wanneer nodig wordt er een plan van aanpak gemaakt voor de individuele leerling.  Dit plan wordt besproken met de ouders en leerling. In april wordt de vragenlijst bij deze kinderen nogmaals afgenomen.

We blijven investeren in de leerkrachtvaardigheden op het gebied van gedragsproblematiek.

Antipestcoordinator en antipestprotocol zijn ontwikkeld in 2017 en zijn te vinden op onze website: www.roalddahl.nl

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We hebben in samenspraak met de Medezeggenschapsraad een aantal items bij de ouders uitgevraagd.

De resultaten zijn besproken met het team, en de medezeggenschapsraad en gedeeld met de ouders.

Acties zijn hieruit meegenomen en weer uitgezet. 

In het komende schooljaar 2021-2022 zullen we in samenwerking met de Medezeggenschapsraad weer een oudertevredenheidsonderzoek uitzetten voor de ouders. Dit zal in het voorjaar gebeuren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven