Basisschool Roald Dahl

Papaverstraat 31 5271 RA Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Basisschool Roald Dahl

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onder verlof verstaan wij ziekteverlof of bijzonder verlof.( bijv. verhuizing)

Wij maken gebruik van onze vervangingspool van de Dommelgroep. Zij zorgen dat er goede leerkrachten op onze school komen vervangen.

In tijden van schaarste of veel ziekteverlof ( dus te weinig vervangers) proberen we de vervanging zoveel mogelijk zelf op te vangen.

In het uiterste geval kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. Wij zullen dan altijd een dag van tevoren de ouders informeren.

Gelukkig komt dit nauwelijks voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kunstzinnige en creatieve vorming valt onder ons thematisch onderwijs IPC.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het aanbod wordt gegeven op drie niveau's: minimum-basis en verrijking. Verder hebben we speciale aandacht voor kinderen met arrangementen en kinderen die meer en hoogbegaafd zijn.

Een belangrijke rol is hier weggelegd voor onze specialisten: taal, rekenen, IPC, meer en hoogbegaafdheid, sociaal emotionele ontwikkeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven