Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Brouwerstraat 2 5271 XR Sint-Michielsgestel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Wegwijzer!

Hartstikke leuk dat u de pagina van De Wegwijzer op deze website bezoekt!
Als u op zoek bent naar een basisschool voor uw zoon of dochter, dan is deze website misschien wel een eerste kennismaking met De Wegwijzer: "Een school om je thuis te voelen". Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website (zie knop rechts): www.bs-dewegwijzer.nl

Vriendelijke groeten,
Team De Wegwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Veilig klimaat
  • Uitdagend onderwijs
  • Lerende organisatie
  • Wij zijn samen één

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen groeit.

We zien op dit moment een flinke groei van het aantal leerlingen, vooral in de onderbouw. Uiteraard zijn we daar erg blij mee, maar we zijn ook kritisch, omdat we de kwaliteit van het onderwijs willen behouden.
Door het onderwijs anders te organiseren, inzet van extra handen, kunnen we per cluster elkaar ondersteunen bij het werk.

Er is een cluster onderbouw groepen 1/2, waarin aan het eind van het schooljaar 90 kinderen zullen zitten, verdeeld over 3 vaste leerkrachten met ondersteuning van minimaal één extra leerkracht.

In het middenbouw cluster groepen 3, 4 en 5 zijn er 3 groepen en is er op meerdere momenten van de week ondersteuning van een onderwijsassistente. Voor het bovenbouw cluster groepen 6, 7 en 8 geldt, dat er 3 groepen zijn met vaste leerkrachten en een aantal vaste momenten ondersteuning op de basisvaardigheden.  

In het najaar van 2020 hopen we een te kunnen starten met aanbouw van extra m2, zodat we het groeiend aantal leerlingen kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven