Basisschool De Wegwijzer

Brouwerstraat 2 5271 XR Sint-Michielsgestel

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Wegwijzer!

Hartstikke leuk dat u de pagina van De Wegwijzer op deze website bezoekt!
Als u op zoek bent naar een basisschool voor uw kind, dan is deze website een eerste kennismaking met De Wegwijzer: "Een school om je thuis te voelen". Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website (zie knop rechts): www.bs-dewegwijzer.nl

Vriendelijke groeten,
Team De Wegwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Veilig klimaat
  • Goed onderwijs
  • Klasse werkplek
  • Wij zijn samen één

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Den Dungen groeit....

In de woonkern Den Dungen is een toename van jonge gezinnen. Fijn ook voor de school. Met name in de onderbouw zien we de aantallen toenemen. Uiteraard zijn we daar erg blij mee, maar we zijn ook kritisch, omdat we de kwaliteit van het onderwijs willen behouden.
Door het onderwijs anders te organiseren, inzet van extra handen, kunnen we per cluster elkaar ondersteunen bij het werk.

Er is een cluster onderbouw groepen 1/2, waarin aan het eind van het schooljaar 90 kinderen zullen zitten, verdeeld over 3 leerkrachten met op sommige dagen extra ondersteuning van minimaal één extra leerkracht.

In het middenbouw cluster groepen 3, 4, 4/5 en 5 zijn er 5 groepen en is er op meerdere momenten van de week ondersteuning van een onderwijsassistente en/of leerkracht. Voor het bovenbouw cluster groepen 6, 7 en 8 geldt, dat er 3 groepen zijn met vaste leerkrachten en een aantal vaste momenten ondersteuning op de basisvaardigheden.  

We hebben dus 11 groepen en gebruiken ook de leerpleinen gedurende de dag.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds 2020 hebben we als school ook het vignet Welbevinden van de Gezonde school. Daarmee laten we zien dat wij als school, meer dan gemiddeld investeren in het welbevinden van onze leerlingen. Wij hebben als team een eigen product en proces uitgezet waarmee we met onze leerlingen continu aandacht besteden aan het klimaat. Wanneer kunnen we fijn werken, spelen als groep en op individueel niveau. Welke gedragsverwachtingen vinden we samen belangrijk in de groep en in de openbare ruimtes in de school. 

Bij de gedragsverwachtingen hebben we lessuggesties ontwikkeld, zodat er per groep gekeken kan worden wat passend is om meer aandacht te geven. 

Terug naar boven