Basisschool Juliana van Stolberg

Oosterscheldestraat 1 -3 4695 EN Sint-Maartensdijk

Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Juliana van Stolbergschool te Sint-Maartensdijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Het team van de Juliana van Stolbergschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • postitiefchristelijk onderwijs
  • openheid
  • ouderbetrokkenheid
  • gezellige dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 110 leerlingen. De verwachting voor de komende jaren is dat het leerlingenaantal ongeveer zo zal blijven, maar daarna zal dalen. Dit laatste heeft te maken met de zogenaamde krimp. Op grond van het aantal leerlingen heeft de school recht op 4 groepen. Naast de groepsleerkrachten is een onderwijsassistente werkzaam.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven