Basisschool Juliana van Stolberg

Bloemenlaan 1a 4695 EE Sint-Maartensdijk

  • Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg
  • Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg
  • Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg
  • Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg
  • Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Juliana van Stolbergschool te Sint-Maartensdijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Het team van de Juliana van Stolbergschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • postitiefchristelijk onderwijs
  • openheid
  • ouderbetrokkenheid
  • gezellige dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 105 leerlingen. De verwachting voor de komende jaren is dat het leerlingenaantal ongeveer zo zal blijven. Op grond van het aantal leerlingen heeft de school recht op 4 groepen. Naast de groepsleerkrachten zijn er onderwijsondersteuners werkzaam.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven