De Zwerm

Dorpsstraat 9 A 1744 KJ Sint Maarten

  • De Zwerm mocht zich in 2015 "Beste techniekschool van Nederland" noemen!
  • Met de hulp van ouders is er geld ingezameld om ons schoolplein nog uitdagender te maken. De nieuwe speeltoestellen worden goed gebruikt!
  • Alle kinderen hebben vanaf groep 4 een eigen chromebook voor de basis van rekenen, taal en spelling. Maar... een rekenschrift blijft handig!

In het kort

Toelichting van de school

Wij hopen dat u op SchoolVenster en onze website www.bsdezwerm.nl een positief beeld hebt gekregen van onze school. Maar wij begrijpen dat ouders die zich oriënteren op een goede school voor hun kind(eren) veel meer en vaak persoonlijke vragen hebben. U bent dan ook van harte welkom om eens te komen kijken op onze school en uw vragen aan ons voor te leggen. Natuurlijk mag u uw kinderen meenemen zodat ook zij zich een beeld kunnen vormen. Graag nodigen wij u uit om daarvoor een afspraak te maken met directeur Marscha Lemckert - de Graaf. Dan weet u zeker dat wij alle tijd voor u hebben!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • spelenderwijs
  • uitdagend
  • samen
  • ruimte
  • zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven