Basisschool Maria Goretti

Kantstraat 1 6111 AH Sint Joost

Schoolfoto van Basisschool Maria Goretti

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Optimale ontwikkeling
  • Omgaan met wereld en ander
  • Zorg voor alle betrokkenen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen komen uit de kern St. Joost. Enkele kinderen komen van omliggende wijken. Binnen onze school hebben we geen leerlingen van allochtone afkomst. De meeste kinderen spreken bij binnenkomst de Nederlandse taal voldoende tot goed. Er zijn relatief weinig gewichtenleerlingen op onze school.

We zien dat het leerlingenaantal groeit. Er is een ruime instroom van 4-jarigen en er is bovendien zij-instroom door o.a. verhuizing. Tijdens schooljaar 2021-2022 hebben we de 100e leerling begroet.

Het gebouw heeft 4 ruime leslokalen, een speelzaal voor groep 1/2, een ruime hal die gebruikt wordt voor de Bieb op School en als leerplein. Verder wordt er een ruimte gebruikt voor de peuteropvang en BSO Buitengewoon. De teamruimte wordt ook, indien nodig, als tijdelijk leslokaal gebruikt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven