Christelijk Kindcentrum De Wiedewereld

Kloosterweg 32 8326 CE Sint Jansklooster

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Wiedewereld

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze pagina van Scholen op de Kaart, waar informatie op allerlei vlak over ons Kindcentrum te lezen is. We nodigen u uit om ook een kijkje te nemen op onze website of een afspraak te maken voor een rondleiding. 

Kindcentrum de Wiedewereld in Sint Jansklooster biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 2-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Op Kindcentrum de Wiedewereld zijn kinderen én teamleden deelnemers van Expeditie Accrete. Onze missie daarbij is: ‘Samen leren leren, samen leren leven’! Vanuit onze christelijke visie stimuleren we kinderen om positief in het leven te staan, respect voor elkaar te hebben en oprecht naar elkaar te luisteren. Maar ook om zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en onze mooie omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Onderwijs en Opvang
  • Zien en gezien worden
  • Ontdekkend en onderzoekend leren
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op KC de Wiedewereld blijft door de jaren heen redelijk stabiel. Door wisseling in de grootte van de groepen valt het ene jaar wat hoger uit dan het andere. De verwachting is dat het aantal leerlingen in de komende jaren licht zal groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven