GBS Eben Haëzer

Kadoelen 27 8326 BA Sint Jansklooster

  • Ons ruime schoolgebouw staat in een mooie, natuurlijke, landelijke omgeving.
  • Onze leerlingen leren gedurende hun tijd bij ons op school omgaan met digitale middelen.
  • Betrokkenheid van leerlingen bij het leren is belangrijk voor ons.
  • Kinderen zijn niet alleen op school maar leren met en van elkaar!
  • We leren zelfstandig en samen door gebruik te maken van EDI.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje komt nemen op ons SchoolVenster. Graag geven wij u ook op deze manier informatie over onze school.

Wij zijn een gereformeerde basisschool waar de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan. Ons fundament is de Bijbel. Het is de basis van waaruit wij willen leven en werken. Ons onderwijs is afgestemd op de verschillen die er tussen kinderen zijn, omdat elk kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt met zijn eigen unieke gaven en talenten. We zijn een gecertificeerde 'VierKeerWijzer'-school. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hier mag je groeien en bloeien
  • Groeien in liefde
  • Groeien in (zelf)vertrouwen
  • Groeien en ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal blijft door de jaren heen redelijk stabiel. Door wisseling in de grootte van de groepen valt het ene jaar wat hoger uit dan het andere. In de afgelopen jaren is het leerlingaantal licht gestegen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De hierboven beschreven vertrouwenspersonen zijn de interne vertrouwenspersonen van de school. Naast deze interne vertrouwenspersonen hebben we ook externe vertrouwenspersonen. Hun contactgegevens zijn vermeld bij de klachtenregeling.

Terug naar boven