Basisschool De Schare

Wethouder Lemmenstraat 9 5454 GH Sint Hubert

  • Schoolfoto van Basisschool De Schare
  • Schoolfoto van Basisschool De Schare

Het team

Toelichting van de school

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden.

Voor de komende twee schooljaren krijgt elke school extra gelden van de overheid om leerachterstanden ,ontstaan door Corona, aan te pakken.

Op De Schare zetten we deze gelden voornamelijk in om de formatieve inzet op peil te houden. Op deze manier kunnen we de kinderen op onze school continu blijven begeleiden met twee teamleden per unit. Ook wordt er ingezet op het meer expertise te verkrijgen in het leerproces van de executieve functies van kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziekteverlof heeft, kunnen we gebruik maken van een vervangerspool. In deze pool zitten vaste medewerkers die korte en langdurige vervangingen opvangen. Het is mogelijk dat alle medewerkers zijn ingezet en dat er vanuit de vervangerspool geen leerkracht kan komen. In deze situatie kan het zijn dat er groepen kinderen thuis blijven. Dit zal echter nooit op de dag zelf het geval zijn. Dan worden kinderen op school opgevangen. Is er echter voor de volgende dag geen vervanging geregeld, kan de directeur een bericht aan de ouders sturen via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven