obs De Casembroot

Schoolstraat 38 4697 CL Sint-Annaland

  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot

In het kort

Toelichting van de school

“Door uitdaging komen tot ontwikkeling en bekwaamheid
Obs De Casembroot is een school met een divers aanbod, een school die zich inzet om de kinderen huis-nabij onderwijs te bieden en een school waar hard werken en plezier hand in hand gaan. 
We spelen gericht in op de verschillen tussen leerlingen en hebben ruime aandacht voor de talenten van alle kinderen. Deze  aanpak sluit direct aan bij het leren in de 21e eeuw en is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Muziekonderwijs is een vast gegeven in de school. Vanaf groep 1 zijn de muzieklessen ingericht volgens de principes van ‘Muziek maakt Slim’.
Door te bewegen komen de hersenen ook in beweging. Daarom maken we veel gebruik van actieve werkvormen. Leerlingen leren daardoor leuker, sneller en beter.

Obs De Casembroot is een openbare basisschool. Een school waar iedereen welkom is en we de kernwaarden van het openbaar onderwijs (vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid) nastreven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Respect
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven