obs De Casembroot

Schoolstraat 38 4697 CL Sint-Annaland

  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot

In het kort

Toelichting van de school

GEEFT KLEUR AAN JOUW ONTWIKKELING

Op obs De Casembroot staat de ontwikkeling van elk kind centraal. We geven dat kleur door ons veelzijdig aanbod en ons streven naar huisnabij onderwijs voor elk kind. We zien de school als oefenplaats voor de maatschappij.

Onze pauw staat voor trots en bescheidenheid. Twee mooie krachten die elkaar versterken. De pauw toont zichzelf en laat zich door anderen bewonderen. Je mag op jezelf vertrouwen en je mag je stralende zelf zijn. De pauw kijkt ook bescheiden terug op zijn eigen veren. Hij heeft een realistisch zelfbeeld en praat niet om het praten, maar omdat hij iets te zeggen heeft. Het blijft een mooi proces om samen met de kinderen deze krachten en hun eigen capaciteiten te ontdekken en te leren hoe bijzonder die zijn.

We zijn een openbare school. Openbaar onderwijs is er van en voor de hele samenleving. We laten kinderen kennismaken met alle godsdienstige, levensbeschouwelijke een maatschappelijke waarden van onze samenleving. We ontmoeten elkaar in gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom en iedereen mag er zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Respect
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven