Jenaplanschool De Lindekring

Liesmortel 19 5435 XH Sint Agatha

 • Schoolfoto van Jenaplanschool De Lindekring
 • Schoolfoto van Jenaplanschool De Lindekring

In het kort

Toelichting van de school

Lindekring is een kleinschalige jenaplanbasisschool in Sint Agatha, waar we naast vakinhoud aandacht schenken aan de weg naar geluk.
Wij zorgen ervoor dat kinderen gezien, erkend en herkend worden.
Dat zij zelfbewustzijn, zelfkennis en veerkracht ontwikkelen. En dat er binnen ons onderwijs een goede balans is tussen ontwikkeling en zingeving, door te werken met hoofd, hart en handen. Omdat we geloven dat je daar gelukkig van wordt. 

Leerlingen volgen onderwijs in drie vaste stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden: groep 1, 2, groep 3, 4, 5 en groep 6, 7, 8. Ieder heeft zijn eigen rol als jongste, middelste of oudste en elke groep krijgt les van een ervaren stamgroepleider en externe experts in kunst, cultuur en mentale ontwikkeling.
Samen zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien ten opzichte van zichzelf. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Werken: kennis en vaardigheden
 • Spelen: ruimte om te ontdekken
 • Vieren: momenten met elkaar
 • Spreken: zinvol communiceren
 • Vertragen: rust en reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kleinschalig, veilig en vertrouwd
BS Lindekring is een kleinschalige school waar kinderen uit Sint Agatha en uit de nabijgelegen dorpen elkaar ontmoeten. Leerlingen volgen onderwijs in één van de drie vaste stamgroepen: groep 1, 2, groep 3, 4, 5 of groep 6, 7, 8. Deze stamgroepen zijn klein en bestaan ieder uit zo'n 15 tot 22 leerlingen. De kleutergroep start met zo'n 10 kinderen en groeit uit tot een volwaardige stamgroep van rond de 20-25 leerlingen. Dat betekent: volop aandacht voor de allerkleinsten.

In een stamgroep heeft ieder kind een eigen rol als jongste, middelste of oudste. Elke groep krijgt les van een ervaren stamgroepleider en externe experts in kunst, cultuur en mentale ontwikkeling. Samen zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien ten opzichte van zichzelf. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben een aantal studiedagen waarop leerlingen vrij zijn. Op die dagen gaat het team aan de slag met het doorontwikkelen van onderwijs en is er tijd voor afstemming en/of scholing.

Voor schooljaar 2023/2024 hebben we de volgende studiedagen gepland:

 • 7 september
 • 13 oktober
 • 2 november
 • 6 december: leerlingen worden om 10.00 op school verwacht
 • 31 januari
 • 19 februari
 • 8 april
 • 21 mei
 • 12 juni

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven