Jenaplanschool De Lindekring

Liesmortel 19 5435 XH Sint Agatha

Schoolfoto van Jenaplanschool De Lindekring

In het kort

Toelichting van de school

LINDEKRING, EEN GEMEENSCHAP WAAR HET INDIVIDUELE EN SOCIALE ONSCHEIDBAAR ZIJN. DE SCHOOL WAAR JE SAMEN NIEUWSGIERIG, LEERGIERIG EN ONDERZOEKEND MAG ZIJN.

De moderne vormgeving van Jenaplanschool Lindekring doet niet vermoeden dat het gebouw al 75 jaar bestaat. In 1998 vond er een grote verbouwing plaats, waarbij de school ook twee nieuwe lokalen kreeg. Omdat in het Jenaplanonderwijs spel één van de basisactiviteiten is, liet de architect zich hierbij inspireren door legoblokjes. Mede door de speciale onderwijsvorm bezoeken niet alleen bijna alle kinderen uit St. Agatha de school, maar komen er ook leerlingen uit Oeffelt, Cuijk, Gassel en Beers. Er zijn drie driejarige stamgroepen: een in de onderbouw en één in de midden- en bovenbouw. Uniek is dat bij Lindekring de kleuters en groep 3 samen in één stamgroep zitten. Dit wordt in meerdere opzichten als zeer waardevol ervaren.

Sinds 1990 is Lindekring een Jenaplanschool en dus aangesloten bij de Jenaplanvereniging. De uitgangspunten van dit onderwijs zijn vastgelegd in 20 basisprincipes, waarbij het principe dat ieder mens uniek is, de belangrijkste is. Er zijn geen jaarklassen, maar stamgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Op deze manier kunnen zij elkaar helpen; daarnaast leren ze voor zichzelf op te komen. Dit gebeurt in een cultuur die heel natuurlijk is; het is normaal dat je elkaar helpt en hulp zoekt.

De basisprincipes van Jenaplan geven een handreiking over o.a. het werken. Er wordt getracht de kinderen een rijke en betekenisvolle leeromgeving aan te bieden, waarbij de kinderen de verbanden tussen de vakken steeds meer zien. Dit betekent tevens dat er keuzes gemaakt worden in de leerstof, ook door de kinderen zelf. De praktijk leert dat leerlingen hierdoor met veel meer plezier leren en de stof beter in zich opnemen.

De vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering zijn vastgelegd in het ritmisch weekplan; deze activiteiten wisselen elkaar door de week heen af. Bij Lindekring begint en eindigt iedere week met een gezamenlijke viering. Jaarlijks worden er acht grote thema’s behandeld.

Lindekring is een laagdrempelige school voor ouders; tenslotte voeden de ouders en de school samen het kind op. De school vindt het daarom erg belangrijk dat er goed naar ouders geluisterd wordt en waardeert de inbreng van de ouders zeer.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven