OBS De Wegwijzer

Kapelweg 58 7065 BB Sinderen

  • De nevenvestiging van OBS Op Koers in 
Sinderen heet OBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van OBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van OBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van OBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van OBS De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in diverse resultaten van OBS De Wegwijzer. OBS De Wegwijzer is de nevenvestiging van OBS Op Koers waarvan de hoofdvestiging in Varsseveld staat. De gegevens in dit schoolvenster zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van de school zelf. Waar nodig hebben we een toelichting geschreven. De meeste gegevens zijn specifiek voor De Wegwijzer. Soms betreft het gegevens van de totale school. Wilt u naast de cijfers en feiten meer weten over de school, dan kunt u contact opnemen voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding in de school. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website www.obsopkoers.nl

Rob Luimes,
directeur OBS Op Koers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven