Basisschool de Meridiaan

Scheelenstraat 100 6369 VZ Simpelveld

Schoolfoto van Basisschool de Meridiaan

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Moreel besef
  • Samenwerken
  • Vakmanschap
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school krimpt weliswaar, maar de laatste vijf jaar gaat dit minder snel dan de regionale krimp. Voor schooljaar 2022- 2023 voorzien wij een groei naar +/- 325 kinderen:

2014: 359,  krimp: 1,6 %;

2015: 353,  krimp: 1,6%;

2016: 339,  krimp: 4%;

2017: 337,  krimp: 0,6 %.

2018: 333,  krimp: 1,1 %

2019: 330, krimp: 0,9%

2020: 317, krimp: 4 %

2021: 304, krimp 4 %

Binnen de dorpskern Simpelveld zijn wij de enige basisschool. Alternatieven voor onze school vindt u daarom altijd op meer dan loop- of fietsafstand. Van de in Simpelveld woonachtige kinderen, is 90% ingeschreven op onze school (berekend aan de hand van bevolkingscijfers uit de GBA per leeftijdscategorie).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven