Basisschool 't Kendelke

Kendelweg 1 5853 EL Siebengewald

Schoolfoto van Basisschool 't Kendelke

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van 't Kendelke. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • ontwikkelgericht
  • samengericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool 't Kendelke biedt onderwijs aan ongeveer 130-140 kinderen verdeeld over 3 leerpleinen. In 1 leerplein zitten kinderen van meerdere jaargroepen bij elkaar. Er is een leerplein onderbouw (leerjaar 1-2-3), de middenbouw (leerjaar 4-5) en de bovenbouw (leerjaar 6-7-8). 

De kinderen zijn vooral afkomstig uit Siebengewald. Ook komt een aantal kinderen uit omliggende dorpen in Nederland en Duitsland. 

Enkele ruimten van de school zijn in gebruik door peuterspeelzaal OKI en kinderdagopvang van 't Kienderbènkske.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert het 5 gelijke-dagen model. Voor alle groepen zijn de schooltijden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

LIJN 83 – EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN GIMD

Op maandag tot en met donderdag zijn de vertrouwenspersonen te bereiken op onderstaande contactgegevens:

Felix Tangelder GIMD Vertrouwenspersoon
Tel: 06-41160443
E-mail: f.tangelder@gimd.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag

Gonny Driessen GIMD Vertrouwenspersoon
Tel: 06-10938093
E-mail: g.driessen@gimd.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Op vrijdag zijn de vertrouwenspersonen te bereiken via het bedrijfsbureau van GIMD, contactgegevens: 
Tel: 088 8008 500
E-mail: bedrijfsbureau@gimd.nl

Terug naar boven