Basisschool 't Kendelke

Kendelweg 1 5853 EL Siebengewald

Schoolfoto van Basisschool 't Kendelke

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • ontwikkelgericht
  • samengericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool 't Kendelke biedt onderwijs aan ongeveer 130 leerlingen verdeeld over 3 leerpleinen. In 1 leerplein zitten leerlingen van meerdere jaargroepen bij elkaar. Er is een leerplein voor de leerlingen van de onderbouw (1-2-3), de middenbouw (4-5) en de bovenbouw (6-7-8). 

De leerlingen zijn vooral afkomstig uit Siebengewald. Ook wonen een aantal leerlingen in omliggende dorpen in Nederland en Duitsland.

Enkele ruimten van de school zijn in gebruik door peuterspeelzaal OKI en kinderdagopvang 't Kienderbènkske.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert het 5 gelijke-dagen model. Voor alle groepen zijn de schooltijden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven