Openbare Basisschool De Springplank

Kugelslaan 15 9628 TK Siddeburen

  • Koningsontbijt op school
  • Groep 8 oefent EHBO.
  • Klaar voor de start
  • Groep 7 en 8 bij het Schildmeer.
  • De brandweer zorgt voor verkoeling

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS de Springplank te Siddeburen.

De Springplank is een school waar iedereen welkom is.  Wij willen een school zijn waar we met respect met elkaar omgaan en waar ieders mening telt. Wij zijn een school waar kinderen worden klaargestoomd voor de maatschappij. Dat betekent dat onze focus naast de vaste vakgebieden ook ligt op 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschap. Daarnaast willen we met onze leerlingen van betekenis zijn voor het dorp.

Wij verwijzen u graag naar onze website (www.obs-de-springplank.nl) voor meer informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier!
  • Zicht op individuele leerling
  • Plusklas/Doeklas
  • Vaardigheden 21e eeuw
  • Veiligheid en geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben wij ongeveer 110 leerlingen op school, verdeeld over 6 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven