CBS de Zonnewijzer

Hoofdweg 79 9628 CL Siddeburen

Schoolfoto van CBS de Zonnewijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof of ziekte van een leerkracht wordt geregeld via de vervangingspool van de Vereniging. Meestal lukt het om tijdig vervanging te regelen. Als dat niet lukt is er een noodplan, waarbij een aantal leerkrachten, indien mogelijk, bereid is extra te komen.


 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal en afhankelijk van het gekozen thema.

In onze visie leren en ontwikkelen de kleuters zich meest als zij ervaring de leerstof niet alleen horen maar ook kunnen ervaren en met elkaar kunnen delen. Een groot deel van het leren vindt dan ook buiten plaats op het plein, in de zandbak en in ons "bos". 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden allereerst door de leerkracht gesignaleerd. Deze extra ondersteuning kan plaatsvinden op het gebied van leren, de werkhouding, het sociaal emotioneel functioneren of de thuissituatie van de leerling. Voor ondersteuning kan een beroep worden gedaan op de in het schoolondersteuningsprofiel beschreven instanties.

Als blijkt dat extra middelen noodzakelijk zijn om passend onderwijs te realiseren wordt een arrangement beschikbaar gesteld. Wij zetten deze extra middelen zoveel mogelijk in de groep in.

Terug naar boven