Christelijke Nationale School Windesheim

Kloosterdijk 150 7693 PR Sibculo

Schoolfoto van Christelijke Nationale School Windesheim

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Hartelijk welkom op de homepage van onze school.

We hopen dat de gegevens een goed beeld schetsen van onze school CNBS Windesheim Sibculo.

Veel leesplezier toegewenst.

Team/Bestuur CNBS Windesheim

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven