Christelijke Basisschool De Skeakel

Skoalstrjitte 14 8855 HL Sexbierum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Skeakel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eruit halen wat er in zit.
  • Zonder relatie geen prestatie
  • Kinderen leren verschillend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Begin van de lessen

De groepen 1 en 2 hebben een inlooptijd van 10 minuten. De deur gaat open om 8.20. Wilt u het afscheid nemen kort houden, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen? De kinderen van groep 3 t/m 8 starten om 8.30 uur. De bel gaat echter om 8.25 uur, zodat we ook daadwerkelijk om 8.30 uur kunnen starten. Breng uw kind niet te vroeg op school. Het is niet nodig dat de kinderen langer dan 10-15 minuten voor schooltijd op het plein aanwezig zijn. Dat geldt voor de kinderen die gebracht worden, maar ook voor de kinderen die zelf naar school komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven