Basisschool De Ezelsbrug

Den Eigen 18a 5975 CB Sevenum

Schoolfoto van Basisschool De Ezelsbrug

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

In dit venster kunt u algemene gegevens ten aanzien van basisschool de De Ezelsbrug inzien. De Ezelsbrug is een van de twee basisscholen in Sevenum in Noord-Limburg. Op de site Basisschool De Ezelsbrug leest u meer over onze school. Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van de school. U kunt contact opnemen via onderstaand telefoonnummer:
077-4672100

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veilig voelen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn bekend bij de opvang. Voor en na schooltijd komt de opvang d leerlingen brengen / halen naar de locatie waar de leerlingen onderwijs krijgen. 

Doelstelling is een nauwe samenwerking met de opvang. We hebben dit als speerpunt in ons jaarplan opgenomen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven