Basisschool De Ezelsbrug

Den Eigen 18a 5975 CB Sevenum

Schoolfoto van Basisschool De Ezelsbrug

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

In dit venster kunt u algemene gegevens ten aanzien van basisschool de De Ezelsbrug inzien. De Ezelsbrug is een van de 2 basisscholen in Sevenum in Noord-Limburg. Op de site Basisschool De Ezelsbrug leest u meer over onze school. Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van de school, 

077-4672100

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veilig voelen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is nog niet aangepast aan de fusieschool. Na de 1 oktober melding wordt deze aangepast. 

We starten op 6 september 2021 op basisschool De Ezelsbrug met 332 kinderen, waarvan 178 jongens en 154 meisjes. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn bekend bij de opvang. Voor en na schooltijd komt de opvang de kinderen brengen / halen naar de locatie waar de kinderen onderwijs krijgen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven