Openbare Basisschool Teun De Jager

Molenweg 11 1871 CD Schoorl

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager

Het team

Toelichting van de school

We zijn een dynamisch, vernieuwingsgericht team dat professioneel handelt, goed communiceert, op elkaar afstemt, elkaar aanvult en in gezamenlijkheid naar buiten treedt.  Het team van de Teun de Jager is op de hoogte van vernieuwingen in het onderwijs en zet moderne onderwijsmiddelen in. De teamleden scholen zich voortdurend, om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden. Ook leren ze van elkaar door verschillende didactische overleggen, intervisies en klassenconsultaties.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten van de Teun de Jager hebben in 2015 deelgenomen aan een personeelstevredenheidspeiling (PTO). De leerkrachten op de Teun de Jager zijn zeer tevreden en geven hun school als rapportcijfer een 7.6. Een resultaat om trots op te zijn! Ze gaan met veel plezier naar school en 92 procent zou anderen aanraden om leerkracht te worden op onze school.  Er is onder de leerkrachten een duidelijke taakverdeling d.m.v. het taakbeleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een goede werksfeer waardoor verzuim tot een minimum wordt beperkt. Teun de Jager heeft een laag ziekteverzuim. Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs is een toenemend probleem. We hebben in een invalprotocol beschreven welke stappen wij bij ziekte of plotseling verlof van een leerkracht nemen. Heel fijn is dat er intern een grote bereidheid is om indien nodig een collega-leerkracht te vervangen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de wet op het Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Aansluitend bij deze kerndoelen is de lesstof gekozen. In de methoden staat in ieder geval de verplichte leerstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt dat de leerstof behandeld wordt. Aan het eind van de basisschool hebben de meeste kinderen de verplichte leerstof gehad. Voor sommige kinderen geldt dat zij een aangepast programma krijgen dat afwijkt van het standaardprogramma. Deze aanpassing kan plaatsvinden zowel voor kinderen die minder dan het gemiddelde aankunnen, als voor kinderen die meer dan het gemiddelde aankunnen. Hiermee wordt recht gedaan aan de verschillen die er tussen kinderen zijn.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op dit moment ondersteunen we leerlingen met specifieke behoeften. Deze leerlingen kunnen we binnen onze basisondersteuning begeleiden.Op bestuursniveau is vastgesteld met welke speciale onderwijsbehoeften van leerlingen alle scholen van de ISOB op den duur moeten kunnen omgaan.Dat is het ‘’basisprofiel orthobeelden’’ en geldt ook voor onze school. Het gaat hierbij om leerlingen met faalangst, onrust/ concentratie, somatische problemen, lees/ taalproblemen, leerproblemen, hoge intelligentie, dyslexie, PDD/NOS enkelvoudige lichte problematiek, ADHD enkelvoudige lichte problematiek en dyscalculie.Wij begeleiden momenteel geen leerlingen met andere specifieke behoeften.Afhankelijk van de aard en de ernst, kunnen wij per leerling bekijken of extra faciliteiten nodig zijn en speciale randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden. Mocht dit op obs Teun de Jager te realiseren zijn dan kunnen wij deze leerlingen eventueel met extra ondersteuning op onze school begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven