Openbare Basisschool Teun De Jager

Molenweg 11 1871 CD Schoorl

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Teun De Jager

In het kort

Toelichting van de school

Op de Teun de Jager krijgen de kinderen ruimte om te leren. Onze schoolomgeving is erg belangrijk in ons onderwijs. Ons bijzondere gebouw en een prachtige omgeving geven ruimte aan ons onderwijs. Kernwaarden zijn: leren door samenwerken, benutten van talenten en doelgericht werken.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.teundejager.nl of kom langs op onze school. U bent van harte welkom! 

Martha van Alphen,

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Geborgenheid
  • Midden in de natuur
  • Ruimte om te leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven