Protestants Christelijke Basisschool Ichthus

Merellaan 1 2872 AM Schoonhoven

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Ichthus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u een eerste indruk van pcb Ichthus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u informatie over de schoolprestaties. Wij vinden het echter nog belangrijker dat elk kind optimaal tot ontplooiing komt. Niet alleen op het gebied van leren, maar ook wat betreft vorming en op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons motto is: School met een hart, waar we samen leren en samen groeien. Voor de uitgangspunten, doelen, werkwijzen en de organisatie van ons onderwijs kunt u onze schoolgids digitaal raadplegen op onze website www.pcb-ichthusschool.nl. U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Geloof
  • Vorming
  • Bewogenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven