obs De Vlieger

Voltastraat 2 2871 ZN Schoonhoven

  • Schoolfoto van obs De Vlieger
  • Schoolfoto van obs De Vlieger
  • Schoolfoto van obs De Vlieger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer één van de leerkrachten zich ziek meldt en of verlof opneemt, zoeken we in eerste instantie een oplossing voor de eerste dag. Collega’s  met een duobaan kunnen elkaar vervangen, tenzij de duo-partner reeds andere verplichtingen is aangegaan. Als dit niet lukt, dan doen we een beroep op de vervangingspool, zodat er een invaller komt van buiten de school.  

Mocht dat ook niet lukken voor de betreffende groep, dan proberen we intern te schuiven met leerkrachten. Tenslotte wordt een groep gesplitst en verdeeld over de andere groepen. Elke groep beschikt hiertoe over een “noodplan”. In dit plan staat een onderwijsprogramma beschreven waarmee de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Slechts in uiterste nood zal de directie een groep naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven