obs De Vlieger

Voltastraat 2 2871 ZN Schoonhoven

Schoolfoto van obs De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is dalende. Dit is te verklaren, doordat er de afgelopen jaren grote groepen 8 uitgestroomd zijn (juli 2017: 41 leerlingen, juli 2018: 30 leerlingen, juli 2019: 43 leerlingen) en de instroom van nieuwe leerlingen is afgenomen.

Deze trend zet zich de komende jaren voort. We zien de afgelopen jaren een nieuwe ontwikkeling binnen Schoonhoven. Veel kinderen uit Schoonhoven- Noord verhuizen naar de nieuwbouw (koop)huizen in Schoonhoven- Oost. Hierdoor kiezen veel leerlingen van onze school tussentijds voor een andere basisschool in Schoonhoven – Oost.  Veel woningen in Schoonhoven- Noord worden verhuurd/verkocht aan mensen van buitenaf. Een aantal van deze kinderen kiest voor De Vlieger. We zien mede hierdoor een verandering in de populatie van de school ontstaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven