obs Koningin Emma

Jan Kortlandstraat 9 2871 DA Schoonhoven

Schoolfoto van obs Koningin Emma

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht hanteren wij het volgende stappenplan:

  • Eerst wordt een beroep gedaan op onze vervangingspool
  • Als er geen externe vervanger is dan worden ouders met een onderwijsbevoegdheid gevraagd. We hebben momenteel drie ouders die hiertoe bereid zijn
  • Mocht ook dit niets opleveren dan worden er parttimers van school benaderd
  • Als de eerste drie mogelijkheden gevolgd zijn en er is nog geen vervanger gevonden dan kunnen we terugvallen op onze twee onderwijsassistenten of leerkrachten met andere taken ( gym, plusklas, ondersteuning)


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 besteden hun tijd, elke dag, aan leren in de kring, de speel/werkles, bewegen, zowel binnen als buiten en muziek.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke schooldag op de Emmaschool begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Elke dag hetzelfde, voor jong en oud. 

Dat betekent dat per schooljaar de kinderen ongeveer 960 uur naar school gaan . Grofweg wordt de helft daarvan gevuld met rekenen, lezen en taal.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke zorg wij kunnen bieden, wat onze ambities op dit gebied zijn en waar onze grenzen aan de mogelijkheden liggen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven