Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Als er geen vervanging mogelijk is vanuit het RTC vragen we een collega extra te werken, of proberen we vervanging te regelen vanuit ons netwerk. Als dit allemaal niet lukt, dan zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Daarbij proberen we het leed over meerdere klassen te verdelen. Dat betekent dat we ernaar streven om een klas niet meerdere dagen achter elkaar naar huis te sturen. Het kan dus voorkomen dat een groep niet op school kan komen, omdat die leerkracht voor de groep van de zieke leerkracht wordt ingezet. Het is op onze school, door de combinatiegroepen niet mogelijk, om de klas over de andere groepen te verdelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar werken we met de volgende groepen:

Peutergroep: juf Kelly en juf Karen

Groep 1-2: juf Michelle (ma-di-wo-do) en juf Ankie (vr)

Groep 3-4: juf Carla (ma-do-vr) en juf Annemarie (di-wo)

Groep 5-6: juf Yvonne (ma-di) en juf Mariska (wo-do-vr) 

Groep 7-8: juf Sanne (ma-di-do-vr) en juf Yvonne (wo)

Sinds 1 september 2018 hebben wij een peutergroep van Kind en Co in onze school. Hier hebben wij plaats voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wij bieden nu peuteropvang op maandag t/m donderdag. Wij streven ernaar om dit schooljaar te komen tot peuteropvang op alle schooldagen (van 8.30 uur tot 12.30 uur). 

We onderscheiden ons omdat wij kinderen onderwijs op maat bieden. Dit kan omdat wij slim en effectief gebruik maken van digitale middelen. Dat maakt dat er een passend en doelgericht aanbod is per leerling. Iedere leerling gebruikt, vanaf groep 4, een eigen device. De data die wordt gegenereerd wordt kritisch beoordeeld door de leerkracht. Leerlingen krijgen  direct feedback bij het invoeren van antwoorden. Leerlingen zien tevens de vorderingen dagelijks en hebben zicht op eigen leerdoelen en niveaus.

We bieden een leerling een eigen leerlijn als dit past binnen de mogelijkheden. Wij kunnen geen onderwijs bieden aan leerlingen met een complexe onderwijsbehoefte (gedrags- en leerproblemen). 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterklas leren we spelend. Dat maakt mogelijk dat we het aanbod afstemmen op de behoefte van de leerling. De leerkracht ziet kans een gedifferentieerd aanbod te bieden passend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Er is een instructie in de grote kring voor alle leerlingen om het "samen proces" te bevorderen (naar elkaar luisteren, vragen stellen en belangstelling tonen). Er is een instructie in de kleine kring met een bepaald doel passend bij de specifieke leerling. In de speelhoeken ziet de leerkracht kans doelgericht (aan zowel taal , lees- als rekenvoorwaarden) te werken. 

Wij werken met de kleuters aan voorbereidend rekenen en taal, Kanjertraining, levensbeschouwing, burgerschapsvorming, bewegingsonderwijs, kunstzinnige en creatieve vorming.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle genoemde onderwijstijd is indicatief. Wij streven ernaar onderwijs op maat te bieden. Indien we  te maken hebben met een reken-sterke klas en het wenselijk is meer tijd te besteden aan spelling, zullen we de rekentijd verminderen en die tijd aan spelling besteden. We kijken dus naar de groepsbehoefte. We kijken tevens naar de individuele onderwijsbehoefte hetgeen betekent dat er tussen de leerlingen onderling een verschil in onderwijstijd kan zijn. Leerlingen werken aan eigen doelen binnen verschillende vakgebieden. Dat betekent dat dagelijks leerlingen op verschillende vakgebieden doelgericht werken. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB-er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms zetten we specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Krullevaar werkt samen met kinderopvangorganisatie Kind en Co. Op school zijn peutergroep de Krullevaar en sinds 1 oktober 2020 ook BSO de Krullevaar gehuisvest. Op termijn gaan we ons ontwikkelen tot een kindcentrum (2-12 jaar) waarin de activiteiten en de begeleiding van opvang en school nog meer op elkaar aansluiten en elkaar nog meer versterken. 

Terug naar boven