Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Krullevaar

Fijn dat u onze school via Scholenopdekaart.nl bezoekt. 

Ieder kind is uniek! Op de Krullevaar laten we kinderen met plezier ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We geven kinderen wat ze nodig hebben en stemmen ons onderwijs hierop af. Wij leren kinderen samen te werken, kritisch te denken en oplossingsgericht te werken. Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Ze vormen een eigen mening en een open, nieuwsgierige blik naar de wereld. Kinderen van de Krullevaar zijn klaar voor de toekomst. Ze zijn trots op wie ze zijn en zij doen wat bij hen past. Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Veilige leeromgeving
  • Doelgericht
  • Samen leren, samen leven
  • Boeiend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de Krimpenerwaard hebben we te maken met de landelijke trend van een teruglopend aantal leerlingen. Voor De Krullevaar geldt het tegenovergestelde, wij zijn het afgelopen jaar gegroeid. Voor de komende jaren verwachten wij een stabiele trend.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn een aantal organisaties die opvang voor en na schooltijd organiseren. Met deze partners kunt u afspraken maken omtrent brengen en ophalen van uw kind(eren).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven