Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Krullevaar

Fijn dat u onze school via Scholenopdekaart.nl bezoekt. 

Ieder kind is uniek! Op de Krullevaar laten we kinderen met plezier ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We geven kinderen wat ze nodig hebben en stemmen ons onderwijs hierop af. Wij leren kinderen samen te werken, kritisch te denken en oplossingsgericht te werken. Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Ze vormen een eigen mening en een open, nieuwsgierige blik naar de wereld. Kinderen van de Krullevaar zijn klaar voor de toekomst. Ze zijn trots op wie ze zijn en zij doen wat bij hen past. Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed Onderwijs
  • Leren waarderen
  • Respect voor de ander
  • Verantwoordelijk voor elkaar
  • Waarde(n)vol onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de Krimpenerwaard hebben we te maken met de landelijke trend van een teruglopend aantal leerlingen. Op 1 oktober 2021 verwachten we een leerlingaantal van 92 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn een aantal organisaties die opvang voor en na schooltijd organiseren. Met deze partners kunt u afspraken maken omtrent brengen en ophalen van uw kind(eren).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan.

Als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen.

Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling.

Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven