Christelijk Basisschool De Oliebron

Europaweg 145 7761 AC Schoonebeek

Schoolfoto van Christelijk Basisschool De Oliebron

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een leerkracht voor drie dagen uitgeroosterd om verlof en ziekte op te vangen. De leerkracht is flexibel in te zetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Oliebron zijn een aantal collega's gespecialiseerd in:

Begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen = hoogbegaafdheidsspecialist.

Begeleiden van leerlingen bij het digitale leerproces = ict specialist

Begeleiden van leerlingen en leerkrachten bij rekenonderwijs: reken coördinator

Begeleiden van leerlingen bij het lezen - leescoördinator

Begeleiden van leerlingen binnen de cultuurontwikkeling = cultuurcoördinator 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn de vrijdagmiddag vanaf 12 uur vrij. Zo zit er een opbouw in de onderwijstijd die leerlingen bij ons op school krijgen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij maken zo effectief mogelijk gebruik van de beschikbare onderwijstijd. Leerlingen moeten in acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7520 uur onderwijs krijgen en hier voldoen wij ruimschoots aan.  Wij hebben als team afspraken gemaakt over de tijd die besteed wordt aan de verschillende vakgebieden. Wij besteden bijvoorbeeld vanaf groep 3 elke dag een uur aan rekenen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven