Openbare Basisschool De Iemenhof

Spanjaardspad 86 7761 BR Schoonebeek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Iemenhof

Het team

Toelichting van de school

Aan onze school zijn momenteel 11 leerkrachten, een locatiedirecteur en onderwijsassistent verbonden. De gemiddelde leeftijd is 42,5 jaren. Het team bestaat uit vakbekwame leerkrachten die zich met hart en ziel inzetten voor het onderwijs in obs De Iemenhof. De mix van jonge en oudere personeelsleden zorgen voor een goed evenwicht in onze school, iets wat ten goede komt aan het beleid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij kunnen bij afwezigheid van een leerkracht een beroep doen op inval-leerkrachten die bij Openbaar Onderwijs Emmen staan ingeschreven. Het is al enkele jaren echter een groot probleem om voldoende vervangers te krijgen. Wij hebben over het algemeen weinig ziekte onder ons personeel. Verder verkeren wij in de unieke positie dat we altijd een beroep mogen doen op een leerkracht die in 2017 met pensioen is gegaan na een dienstverband van ruim 40 jaar aan de Iemenhof. Zij komt met veel plezier en enthousiasme invallen als dat nodig is!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt ondersteuning aan alle basisschoolleerlingen die vallen binnen ons schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze school is een lokaal ingericht voor Voorschool Iemenhof. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen daar op maandag, woensdag en donderdag (in totaal 10 uren) onderwijs volgen. Voorschool Iemenhof valt onder Villa Vrolijk. Villa Vrolijk heeft voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar een eigen unit op het grote plein naast de unit van groep 5 staan. Daar is ook een eigen plein ingericht.

Terug naar boven