De Molenkreek

Prinses Irenestraat 14 4507 BC Schoondijke

Schoolfoto van De Molenkreek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 tevreden zijn. Zowel op algemene tevredenheid, welbevinden, ervaren veiligheid en aantasting veiligheid wordt ruim voldoende tot goed gescoord.

Een aantal opvallende antwoorden uit deze tevredenheidsvragenlijst waren waar actie (groepsgesprek door leerkracht in de klas) vereist is:

Groep 6:
- Op de vraag 'Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?', gaven 3 leerlingen 'soms' aan. 
- Op de vraag 'Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?', gaf 1 leerling 'elke dag' aan.

Groep 7:
- Geen bijzonderheden in de vragenlijst

Groep 8:
-  Op de vraag 'Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op school?', gaf 1 leerling 'elke week, maar niet elke dag' aan. 

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven