De Molenkreek

Prinses Irenestraat 14 4507 BC Schoondijke

Schoolfoto van De Molenkreek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school. Deze pagina is gevuld met veel wetenswaardigheden en feiten over onze school. Informatief wellicht, maar zij geven maar een beperkt beeld van onze school.  Wilt u meer weten over de dagelijkse praktijk van onze school, breng ons dan een bezoekje en proef de sfeer in onze school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven