Basisschool Sint Jozef

Schoolplein 2 2636 GB Schipluiden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Het team

Toelichting van de school

Er zijn 24 personeelsleden werkzaam op onze school. Een groot aantal van hen heeft een parttime functie.

De personeelsleden zijn verdeeld in over de volgende taken:

- directeur

- schoolcoördinator/bouwcoördinator

- intern begeleider

- leerkrachten

- vakleerkrachten

- onderwijsondersteuners

- onderwijsassistenten

- administratief medewerker

Naast de taken voor de klas nemen de leerkrachten plaats in verschillende werkgroepen die bijdragen aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Er zijn ook leerkrachten met een specialisme zoals rekenen, taal, gedrag, cultuur, ICT, en stage. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze school werken wij met 'Plusleerkrachten'. Deze leerkrachten zijn boventallig en zijn het eerste aanspreekpunt voor inval bij ziekte of verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schooltijden op onze school zijn als volgt:

ma, di, do en vrijdag van 08.45 - 12.15.

wo van 08.45 - 12.15. 

De kinderen krijgen 23.5 uur per week onderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden op onze school zijn als volgt:

ma, di, do en vrijdag van 08.45 - 15.15

wo van 08.45 - 12.15. 

De kinderen krijgen 25.5 uur per week onderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw vind u peutercentrum 'Inimini'. De doelstelling van de peuteropvang is om jonge kinderen tot 4 jaar op een speelse manier te laten ontwikkelen voor doorstroming naar de basisschool.

Wij werken samen met BSO kindercentrum 't Kickertje. Zij brengen de kinderen van de voorschoolse opvang naar school en halen de kinderen direct na school op voor de naschoolse opvang.

Terug naar boven