Basisschool Sint Jozef

Schoolplein 2 2636 GB Schipluiden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom op SchoolVenster.

De St. Jozefschool in Schipluiden is een Rooms Katholieke basisschool. Als uitgangspunt van ons handelen gelden de katholieke waarden en normen. We proberen kinderen handvatten aan te reiken die hen houvast geven in hun dagelijks leven. Elk kind mag er zijn en is op onze school welkom. 

In ons schoolplan vindt u ons onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de manier waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en het beschrijft de kwaliteit van ons onderwijs. Het schoolplan kunt u vinden op: http://jozefschoolschipluiden.wsko.nl/nl/schoolplan.

Roxanne Rijneveen, directeur RKBS St. Jozef Schipluiden

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbinding
  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • inspiratie
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven