Basisschool Sint Jozef

Schoolplein 2 2636 GB Schipluiden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij hebben een mooie kleinschalige school met een dorps karakter en een rustige, gezellige sfeer. Ons betrokken en warme team werkt nauw samen met ouders, leerlingen en de omgeving. Welzijn en ontwikkeling zijn onze uitgangspunten en wij bieden een mooie mix tussen klassikaal onderwijs en gedifferentieerd en projectmatig werken.

In ons schoolplan vindt u ons onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de manier waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en het beschrijft de kwaliteit van ons onderwijs. Het schoolplan kunt u vinden op: https://jozefschoolschipluiden.wsko.nl/nl/schoolplan

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze nieuwe digitale schoolgids: jozefschoolschipluiden.nieuweschoolgids.nl

Roxanne Rijneveen, directeur RKBS St. Jozef Schipluiden

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbinding
  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • inspiratie
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven