Basisschool St. Dionysius

Oude Markt 15 6365 CJ Schinnen

  • Schoolfoto van Basisschool St. Dionysius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Dionysius

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site krijgt u een beeld van onze school. Onze school is een veilige en vertrouwde onderwijsplek voor onze leerlingen. Wij zorgen ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan. We creëren een omgeving, waarin wij als leerkrachten de kinderen helpen en uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen. Plezier in leren door optimaal presteren noemen wij dat. U vindt hier informatie in de bandbreedte van onze missie, visie, ons onderwijskundig concept tot en met de resultaten van ons onderwijs en alles wat daar tussen zit. De informatie beoogt compleet en actueel te zijn. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs midden limburg; SWO 31-02

Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u via onderstaande link vinden.

https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap, taal en rekenen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolgegevens

Onze school is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw. Tussen de klaslokalen kunnen wanden worden geopend en de brede gangen zijn ingericht voor het werken in units. Het grootste deel van onze leerlingen komt uit Schinnen en Vaesrade. In Schinnen en Vaesrade worden minder kinderen geboren en hierdoor neemt het leerlingenaantal af. Regelmatig schrijven ook ouders vn een andere woonplek hun kinderen in.

In onze school is ook een Peuterspeelzaal en een BSO gevestigd.

Voor meer informatie over aanmelding en toelating vindt u hier: Aanmeldingsformulier BS St. DionysiusRegels voor aanmelding en toelating en Informatie Samenwerkingsverbanden

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben een inlooptijd vanaf 8.20 uur. De leerlingen komen zelfstandig ons schoolgebouw in. Er is voor unit 1, per week 1 inloopdag per groep. Deze dag wordt na een vakantie gewisseld zodat alle ouders in de gelegenheid zijn om een keer binnen te lopen. U wordt door de leerkrachten geïnformeerd over deze dag. Vanaf vijf voor half negen gaat er een signaal en kunnen ouders afscheid nemen. Kinderen die dan nog buiten zijn komen naar binnen en om half 9 starten de lessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven