Basisschool de Vossenberg

Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

  • Mooie leerpleinen waar kinderen kunnen ontdekken, leren en spelen.
  • Het schoolgebouw is modern en heeft zowel aan de binnen als buitenkant een speelse uitstraling.
  • Samen een internationale dans doen met de EBC partner Kwekkeveld. Dat kunnen wij!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elk schooljaar wordt er bij ouders, leerlingen en leerkracht een tevredenheidspeiling afgenomen. Deze tevredenheidspeiling van WMK wordt uitgezet onder ouders, medewerkers. De sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen van groep 3 t/m 8 monitoren we met Cito LIB. In groep 1/2 gebruiken we het instrument KIJK. De resultaten worden bekeken en besproken met directie, kwaliteitscoördinatoren en leerkrachten. Na analyse, trekken we samen conclusies en passen waar mogelijk iets aan om het onderwijs, de betrokkenheid, de veiligheid e.d. te verbeteren.

Om voldoende respons te krijgen, zetten we de vragenlijsten zowel in het Nederlands als in het Engels uit. Daarnaast krijgen ouders de gelegenheid om hulp te krijgen bij het invullen van de vragenlijsten op school.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven