Basisschool de Vossenberg

Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

  • Mooie leerpleinen waar kinderen kunnen ontdekken, leren en spelen.
  • Het schoolgebouw is modern en heeft zowel aan de binnen als buitenkant een speelse uitstraling.
  • Samen een internationale dans doen met de EBC partner Kwekkeveld. Dat kunnen wij!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We dienen een vervangingsaanvraag in bij de VIP (vervangers en invallerspool Dommelgroep).

Zij gaan voor ons op zoek naar een leerkracht die dan in de groep kan staan om onze collega te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school bezit vanaf 1 augustus 2014 een School Ondersteunings Profiel (SOP). Het schoolondersteuningsprofiel van De Vossenberg is in het kort als volgt opgebouwd: Een korte beschrijving van onze school, onze leerlingenpopulatie, ons onderwijsconcept en de bevindingen vanuit het laatste inspectierapport. Wij omschrijven hoe wij nu aan de slag zijn met passend en inclusief onderwijs. Denkt u daarbij aan ons onderwijsaanbod, onze differentiaties, ons pedagogisch klimaat, het planmatig en handelingsgericht werken, de ondersteuningsstructuur en onze interventies binnen de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Wat doen wij en hoe doen wij dat? Als laatste brengen wij onze ambities in kaart en formuleren wij onze eigen ontwikkelpunten en de acties en professionalisering die we daarop uit zetten. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel vindt u terug op onze website www.bs-devossenberg.nl. ?informatieve zaken?passend onderwijs?schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven