Basisschool de Vossenberg

Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

  • Mooie leerpleinen waar kinderen kunnen ontdekken, leren en spelen.
  • Het schoolgebouw is modern en heeft zowel aan de binnen als buitenkant een speelse uitstraling.
  • Samen een internationale dans doen met de EBC partner Kwekkeveld. Dat kunnen wij!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Vossenberg. Op dit moment ziet u een deel van de informatie, die onder andere ook beschikbaar is gesteld door DUO en door de inspectie.

Daar waar mogelijk vullen wij deze gegevens aan met onze eigen informatie, waardoor u een nog completer beeld krijgt van onze school. Uiteraard is ook deze informatie nog niet compleet en zullen er steeds aanvullingen zijn. Ook zullen wij dit venster steeds voorzien van nieuwe en actuele informatie om het beeld van De Vossenberg en waar wij voor staan zo volledig mogelijk te krijgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogische huisstijl
  • Steengoede lessen rekenen
  • Steengoede lessen begr. lezen
  • Zicht op ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven