Basisschool de Vossenberg

Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

  • Mooie leerpleinen waar kinderen kunnen ontdekken, leren en spelen.
  • Het schoolgebouw is modern en heeft zowel aan de binnen als buitenkant een speelse uitstraling.
  • Samen een internationale dans doen met de EBC partner Kwekkeveld. Dat kunnen wij!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Vossenberg. Op dit moment ziet u een deel van de informatie, die onder andere ook beschikbaar is gesteld door DUO en door de inspectie.

Daar waar mogelijk vullen wij deze gegevens aan met onze eigen informatie, waardoor u een nog completer beeld krijgt van onze school. Uiteraard is ook deze informatie nog niet compleet en zullen er steeds aanvullingen zijn. Ook zullen wij dit venster steeds voorzien van nieuwe en actuele informatie om het beeld van De Vossenberg en waar wij voor staan zo volledig mogelijk te krijgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een veilige school
  • Wij geven steengoede lessen
  • Ieder kind is in beeld
  • We doen het samen
  • We werken kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderraad

Op onze school hebben we een kinderraad. Zij zijn gekozen binnen de groepen 6, 7 en 8 om hier aan deel te nemen. Wij vinden het erg belangrijk om te luisteren naar wat onze leerlingen te zeggen hebben. Ook denken zij mee over nieuwe ideeën of plannen die we hebben. Onder begeleiding van een leerkracht hebben zij vergaderingen gedurende het schooljaar. De kinderraad probeert zoveel mogelijk problemen op te lossen of ideeën te bedenken die met school te maken hebben. Ook kijkt de kinderraad naar wat er nog verbeterd kan worden op school en hoe. De kinderraad luistert naar de andere leerlingen. Dit alles bespreken ze met de leerkracht tijdens de vergadering. Er zijn 6 vergaderingen per schooljaar. Twee keer per jaar spreekt de directie met de kinderraad. De kinderraad gaat ook twee keer per jaar op bezoek bij de bestuurder en andere scholen van SKOPOS.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We werken volgens de zes eigenschappen van de positieve pedagoog, beschreven door Ivo Mijland van Ortho Consult. We willen leerlingen vanuit autonomie begeleiden in hun proces van leren leren, leren leven en leren kiezen.  Op de eerste plaats is het belangrijk dat de leerkracht en de klas vanuit intrinsieke motivatie het gesprek aangaan. De leerlingen halen het meeste uit een lesdag, waarin vanuit een plezierig leerklimaat de les wordt ingericht. Er moet een plezierige werkrelatie zijn om tot succesvolle onderwijs te kunnen komen. Om bij dat wederzijdse plezier te komen, beschikken succesvolle pedagogen over de volgende zes eigenschappen:   
1 Laat je kennen
2 Het kind centraal
3 Geef positieve aandacht
4 Zie de dingen niet zoals jij bent
5 Werk oplossingsgericht
6 Wees geen zie-je-wel-ist

Wij streven naar een veilig klimaat voor alle leerlingen en leerkrachten. Er is rust in de school en iedereen houdt zich aan de zelfde afspraken. We hebben zeven uitgangspunten voor onze pedagogische huisstijl namelijk:
- Veilige ondergrond om te leren 
- Prettige omgang met leerlingen
- Iedere leerling wordt gezien
- Veiligheid verbeteren: inzicht in incidenten
- Afspraken helder hebben en naar handelen 
- Beleid bij Grensoverschrijdend gedrag
- Goede aanpak voor bijzondere leerlingen 

Terug naar boven