Basisschool de Beemd

Beemdstraat 5 5482 HA Schijndel

Schoolfoto van Basisschool de Beemd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte en afwezigheid van de leerkracht

Iedereen is weleens ziek. Dit geldt ook voor leerkrachten. De ervaring leert dat leerkrachten vaak hun uiterste best doen om, ook al zijn ze ziek, toch te komen werken omdat ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten opzichte van de kinderen en hun collega's.

Bij ziekte van een leerkracht wordt er via het vervangingsbureau voor een vervanger gezorgd. We zijn dan afhankelijk van het aanbod uit de pool. Daardoor kan het voorkomen dat bij een ziekte die langer duurt dan een dag meerdere personen komen vervangen. Als het kan, proberen we dit altijd te voorkomen. Als eerder bekend is dat de leerkracht een dag afwezig zal zijn, kunnen we vaak gebruik maken van een vaste vervanger. Wanneer er geen invaller beschikbaar is zoeken we naar een andere oplossing. Eerst kijken we daarbij naar leraren die geen groep hebben. Vervolgens kan het zo zijn dat de kinderen van de groep worden verdeeld over de andere groepen en daar werken aan hun eigen programma. In uitzonderlijke gevallen moeten we een groep naar huis sturen. We nemen dan altijd eerst contact op met de ouders om te controleren of het kind opgevangen kan worden. We hebben als school een speciaal vervangingsprotocol. Deze is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven