Basisschool de Beemd

Beemdstraat 5 5482 HA Schijndel

Schoolfoto van Basisschool de Beemd

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Beemd in Schijndel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wel een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

We hopen dat u vindt wat u zoekt op ons schoolvenster!

Hebt u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met ondergetekende.

Vriendelijke groet,

Lambèr Gevers (directeur) l.gevers@bs-debeemd.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal
  • Openheid
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven