Basisschool de Beemd

Beemdstraat 5 5482 HA Schijndel

Schoolfoto van Basisschool de Beemd

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Beemd in Schijndel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

We hopen dat u vindt wat u zoekt op ons schoolvenster! Mocht u meer informatie willen over onze school en het bijbehorende Peuterkleuterhuis dan kunt u veel terugvinden in onze schoolgidsen. 

Hebt u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met ondergetekende.

Vriendelijke groet,

Lambèr Gevers (directeur) l.gevers@skoposschijndel.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal
  • Openheid
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
338
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Inlooptijd.

Binnen ons schoolconcept streven we ernaar om naast de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen ook initiatieven te laten nemen, verantwoordelijkheid leren dragen, keuzes te maken en ruimte geven om uit te kunnen groeien tot een zelfstandig persoon. In het kader van bovenstaande hebben we gezamenlijk besloten om ’s ochtends vanaf 8.20u de deuren van de school “open” te zetten. Om 8.30u beginnen de lessen. We willen u er op wijzen dat we het als school belangrijk vinden dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan. Een verzoek dus aan de ouders om het meegaan met hun kinderen af te bouwen. Natuurlijk is het altijd mogelijk de leraar voor een korte vraag aan te spreken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven